Information om klubben

Historik

Initiativet till en whiskyklubb i Åkers styckebruk togs i första hand av Göran Nordsten och Claes Tärnfjord som då var medlemmar i Strängnäs Whisky Society. Där pratade de ofta om att bilda en klubb på hemorten där de visste att ett whiskyintresse fanns. Eftersom det inte fanns plats för så många nya medlemmar i Strängnäsklubben så beslöt de att försöka samla ihop lite folk för en egen provning ute i hemorten. Allt blev lyckat och det visade sig att över 40 personer dök upp på den första whiskyprovningen som ägde rum i Motstugan den 21 Mars 2003.

Hur blir man medlem?

Kontakta någon ur styrelsen för frågor kring medlemsskap.

Medlemsavgift (per år)
450kr

Provningsavgift
500kr (600kr för gäster)

Plusgiro
124 58 68-3

Swish
123 326 2003

Vad är Motstugan?

Förstora bilden

Motstugan är den äldsta byggnaden inom bruksområdet i Åkers styckebruk. Mittendelen byggdes redan 1720 under den Wattranska ägartiden. Ordet "mot" är ett gammalt uttryck för gjutform, (ler-mot, jern-mot) och i Motstugan framställdes formar för kanoner, kulor och andra projektiler, även grytor och annat gjutgods kunde förekomma. Formarna transporterades sedan till Rådstugan, den plats framför masugnens utslagsbröst där formarna fylldes med järn.

För kanontillverkning var lera det viktigaste materialet vid formning. Leran blandades av ler tramparen med andra material som t.ex sand, hästgödsel eller nöthår allt efter användningsområdet. Som kärna användes en trämodell som togs ur gjutformen och sedan färdigställdes för gjutning. I slutet av 1700-talet förlorade de svenska styckebruken sin ställning som kanontillverkare.

Förstora bilden

I Europa utvecklades nya metoder som gjorde det svårt för de svenska bruken att konkurrera. Genom ett intensivt utvecklingsarbete med nya kanon- konstruktioner och nya starka material återtog man snart sin position som ledande kanontillverkare. Det medförde behov av större kapacitet och 1806 tillkom de båda flyglarna. I den norra flygeln inrättades en verkstad för tillverkning av gjut modeller. I den södra delen tillkom även ett metallgjuteri för mässingsdetaljer för b.l.a sikten till kanoner med mera.

I mitten av 1800-talet "förkortades" mittendelen två meter mot väster och den nya gavelväggen byggdes då upp av slagsten. Detta material erhölls genom att man vid tappning i masugnen lät gjuta slaggen i speciella formar.År 1876 byggdes ett nytt gjuteri kring masugnen och 1922 togs ett helt nytt gjuteri i bruk. Motstugan blev då förråd för modeller, oljor med mera och var även för en tid uppställningsplats för brukets brandspruta. I Motstugan hölls enligt gamla uppgifter även så kallade masugnspredikningar.

Förstora bilden

Under masugnens blåsningskampanjer, 150-200 dagar per år, bedrevs arbetet kontinuerligt alla dagar i veckan. De anställda hade då ej möjlighet att deltaga i kyrkans sammankomster, utan istället hölls regelbundna gudstjänster i Motstugan. Denna tradition har återupptagits och kristihimmelsfärdsdagens gudstjänst firas nu som masugnspredikan i Motstugan.

Eftersom byggnaden hade en mycket intressant historia och var i relativt gott skick genomfördes 1999-2000 en genomgripande restaurering.
Motstugan används idag för information och utbildning inom ägargruppens företag, för styrelsen och även Motstugans Whiskyvänners träffar.

Fastigheten förvaltas idag av Mälarum Fastigheter

Hitta hit

Bruksallén 8
647 51 Åkers Styckebruk

Länk till Google Maps

Kontakt oss

Skicka ett meddelande till Motstugans Whiskyvänner genom följande länk!

Styrelsen

Ordförande
Göran "Gaza" Nordsten

Sekreterare
Mikael Blomdah

Kassör
Torbjörn Carlsson

Tastinggeneral och revisor
Ove Öhberg

Swish 123 326 2003 | Postgiro 124 58 68-3